Privacy

PRIVACYBELEID


Algemene Verordening Gegevensbescherming


Vanaf 25 mei 2018 geldt er in Europa een nieuwe wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR). Deze beweegt in haar opzet naar een situatie waarin wij ook geloven: het individu bepaalt met wie hij/zij zijn/haar gegevens deelt waarbij de partij die gaat beschikken over deze gegevens vooraf transparant en helder aangeeft met welk doel hij deze gegevens gebruikt en hoe hij deze veilig beheert.


Door het vakje aan te kruisen geef je het GezondheidsCoöperatief Nederland het vertrouwen zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen ons daar 100% voor inzetten om binnen al de mogelijkheden die wij hebben jouw gegevens ook vertrouwd te houden. Het gaat daarbij niet alleen om mensenwerk zoals het zorgvuldig omgaan met wachtwoorden, bewaren van documenten en op het moment dat er iets mis gaat dat durven te delen. Hierop hebben wij als organisatie zelf greep. Voor een groot gedeelte is het vooral een technisch verhaal. Techniek die bepaalt wat er kan en niet kan.


Op deze pagina delen wij met je hoe wij (organisatorisch/technisch) omgaan met jouw gegevens.

Hoe worden jouw gegevens door ons beheerd?


Dat doen wij op twee manieren:

1) Op papier: wij bewaren de gegevens in vier delen  (naam / adres /e-mailadres / telefoonnummer) waarbij telkens het lidnummer het uitgangspunt vormt.

2) Op twee externe opslag devices: de combinatie lidnummer – naam staan op één device en de overige drie (adres / e-mailadres / telefoonnummer) op het andere device.

Door de administratie op te delen en door jouw gegevens te koppelen met het lidnummer vraagt het meer handelingen van een partij, indien deze op ongeoorloofde wijze bezit heeft gekregen van de (hele / gedeeltelijke) administratie, om de gegevens te kunnen gebruiken.

Natuurlijk heeft het GezondheidsCoöperatief Nederland ten behoeve van de veiligheid van de aanwezige PC's /laptops een ICT-beveiligingsprogramma aangeschaft.


De ledenadministratie behoort tot de kerntaken van de secretaris van het GezondheidsCoöperatief Nederland. Hij/zij beheert deze door de ledenadministratie bij te houden door wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen kunnen alleen worden aangegeven door jou als lid zelf zoals wanneer je adres wijzigt en/of je e-mailadres of telefoonnummer verandert (ledenadministratie@gezondheidscooperatief.nl) Ook kan je aan de secretaris vragen welke gegevens wij van jou bewaren en welke je zou willen verwijderen. Wij hopen dat je daarbij rekening houdt dat wij als coöperatie een minimaal aantal gegevens nodig hebben om onze taken uit te kunnen voeren.


Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende jouw lidmaatschap. Besluit je geen lid meer te blijven dan gebruiken wij jouw gegevens alleen nog ten behoeve van de afronding van het lidmaatschap en worden ze daarna verwijderd uit de ledenadministratie.

Verwerkers


Als je je in de ICT materie gaat verdiepen dan is deze complex. Van cookies, IP-adressen, Advertising ID tot (buitenlandse) partijen die het internetverkeer afhandelen. Als GezondheidsCoöperatief Nederland hebben we naar aanleiding van de in inwerkingtreding van de AVG nog eens gekeken naar de partijen waarmee wij jouw gegevens uitwisselen. Het GezondheidsCoöperatief Nederland werkt (praktisch) samen met drie partijen:

– One.com: hosting van de websites gezondheidscooperatief.nl en gezondheidscooperatiefnederland.nl. (= de webwinkel)

– Mailchimp: hele handige tool die het mogelijk maakt om nieuwsbrieven te maken en te versturen.

– ING: de bank waar we op dit moment een zakelijke rekening hebben.


Klik hier om te kijken wat deze partijen voor ons doen en welke afspraken er zijn hoe een ieder zorgvuldig om gaat met de door jou ingevulde gegevens.


Klacht

Heb je een klacht over de manier hoe wij met jouw gegevens omgaan? Deel die klacht met ons. Onze intentie is door naar je te luisteren met elkaar een oplossing te vinden. Blijf je je klacht houden, wat wij zeker zouden betreuren, deel deze dan met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Tot slot

Verder is het internet een heel gevoelige omgeving waar veel gebeurd waar wij als individuen geen invloed op hebben. Vooral als het gaat om misbruik door derden van jouw en onze intentie om informatie, kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen en te delen met andere leden.  Weet daarom dat als wij jouw persoonsgegevens (of daar een gedeelte van) willen delen met een andere partij wij jou altijd eerst om toestemming zullen vragen. Ook zal deze partij en de afspraak die wij daarmee hebben gemaakt om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, worden vermeld in dit document en de wijze waarop dat is gebeurd.


Heb je vragen? Je kunt ons e-mailen: info@gezondheidscooperatief.nl


Wat doen wij met jouw gegevens?


Wanneer je iets in onze webwinkel koopt vragen wij je, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, jouw persoonsgegevens met ons te delen, zoals naam, adres en e-mailadres (en indien je dat zelf wilt ook je telefoonnummer). Dit is ten behoeve van de ledenadministratie van het GezondheidsCoöperatief Nederland waardoor het voor ons mogelijk is om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rond de coöperatie (door bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief), je uit te nodigen voor lezingen / bijeenkomsten en persoonlijk contact met je te maken indien nodig.

Deze gegevens delen wij met 2 bedrijven (zie paragraaf 'partners') en verder met niemand: niet met andere leden, niet met andere organisaties en niet met andere bedrijven. De gegevens stel je alleen beschikbaar aan het GezondheidsCoöperatief Nederland.


Omdat we een coöperatie zijn kunnen wij ons voorstellen dat een ander lid / andere leden vragen naar jouw contactgegevens. Daarin ben je vrij om aan te geven of je dat wel of niet wilt.